11/05/2013

Meditado helpas prezervar la cerebrala neuroni


Meditação
Studiuri indikas ke la meditado helpas la homala neuroni, nam la mento enfokigas exerco di atenco, kauzante la uzo mine di cerebrala regioni en la realigo di tasko de atenco.

Segun Elisa Kozasa, de la Instituto do Cérebro do Hospital Israelita Albert Einstein, la praktiko reguloza di meditado "sparas" neuroni, nam mantenas la cerebro enfokigata en un aktiveso ed ne uzas altra cerebrala arei por facar to.

8/01/2013

Un globo di fero inkandecanta por glutesarEn famoza dialogo di Zen, la dicipulo questionas sua Mastro: “Quon vu havas por ofrar a me en Dharma?” e la Maestro respondas: “me tre prizus ofrar irgo a vu, ma en Dharma existas nur un globo di fero inkandecanta por glutesar”. Ica globo es: “Vu, qua tanta amas su, nur esas iluziono de vua mento".

7/31/2013

La Princeto - Frazo 1

Yen mea sekreto. Olu esas tre simpla. Onu nur vidas bone per sua kordio, nam la esenco esas nevidebla a la okuli. {La Princeto}

Prego da Gandhi


Kun humileso me esforcos por amar,
por dicar la vereso, por esar honesta e pura,
por ne havar ulo quan vere me ne bezonas,
por ganar salario kun mea laboro,
por atencar sempre a to quon me manjas e drinkas,
por nultempe pavorar,
por respektar la kredenco di l’altri,
por serchar sempre lo maxim bone por omni,
por esar homo por omna mea frati.

7/30/2013

La vivo di Buddho

Texto kopita di la diserturo "Buddho e lua doktrino"

File:Buddha-painting.jpg

Buddho (ordinare on dicas Buddha; to esas la Sanskrita formo, qua uzesas en Pali nur en kompozita vorti, exemple Buddhadhamo: Buddhadoktrino, ma nulatempe altre. Buddho esas la formo dil Pali-nominativo, e plura ciencisti uzas sempre ca formo en tradukuri ek Pali. Do me preferas ca formo, anke pro ke la substantivi en Ido finas per o.) naskis cirkume 560 yari ante Kristo. La vorto Buddho ne esas propra nomo, ma titulo, quale exemple Mesio o Kristo por Iesu; ol signifikas la Vekito, la Lumizito. Lua personala nomo esis Siddhato e lu apartenis a la familio Gotamo ed al gento Sakyo. Lua samtempani nomis lu Gotamo, l'adheranti di lua doktrino nomis lu Buddho, nomo quan lu recevis pos lua lumizo. 

Frazo di Dalai Lama #1

Boveno a mea nova blogo

Saluto ad omni. Me (od "me"?) esas André Ibaque. Me kreis ica blogo por 2 motivi:
1. Me prizas di la texti da Monako Genshô, Zen-Budisto di Brazilia, e me volas tradukar ula texti por la linguo Ido.
2. La altra motivo esas ke me prizas la linguo Ido e me volas expresar mea idei en Ido.

Do, me esperas ke vi prizos de mea blogo. Danko e til balde.

Mea ret-situi altra pri Ido:
http://www.idokontenajo.tk
http://sites.google.com/site/idobrazilia
https://www.facebook.com/linguoido